กระเป๋าเก็บของแบบยืดหยุ่น

  • PVC Biogas Digester Storage Bag

    ถุงเก็บถังหมักก๊าซชีวภาพ PVC

    ถุงหมักก๊าซชีวภาพทำจากผ้า PVC โคลนสีแดงที่มีความยืดหยุ่น และส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการหมักและการจัดเก็บก๊าซชีวภาพและของเสียจากอุตสาหกรรม ฯลฯ

  • PVC Flexible Water Bladder Bag

    กระเป๋าใส่น้ำ PVC แบบยืดหยุ่น

    ถุงน้ำแบบยืดหยุ่นทำจากผ้า PVC ยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพการกันน้ำดีเยี่ยม และใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายอุตสาหกรรมสำหรับเก็บน้ำหรือของเหลวอื่น ๆ เช่นเก็บน้ำฝน จัดเก็บน้ำดื่ม โหลดถุงทดสอบน้ำสำหรับสะพาน ชานชาลา และทางรถไฟ และอื่นๆ